Hompage - Maczek Pantser Soldaten

Veteranen van de 1e Poolse Pantserdivisie 1945
Ga naar de inhoud

Welkom op mijn website.

Eregalerij Poolse militairen  van de 1e Poolse Pantserdivisie onder commando van generaal Stanislaw Maczek 1944.

Eregalerij van de militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. Het  waren er 16.500 die met hem streden tegen het Duitse bezettingsleger,  met de droom in vrede naar hun vaderland terug te keren na 5 lange jaren  van huis te zijn geweest. Maar de conferentie van Jalta besliste anders, de Russen kregen het voor het zeggen in hun beminde vaderland. Degene  die in 1947 na het opheffen van de 1e Poolse Pantserdivisie toch terug  keerden naar hun vaderland werden als veraders gezien, kregen slechte  baantjes of belande zelfs in de gevangenis. Anderen  werden opgenomen in Nederland, België, Frankrijk, Groot Brittannië en  velen zwierven uit over alle continenten van de wereld, waar een gezin  en een nieuw bestaan werd opgebouwd.
In deze eregalerij zijn er enkele vernoemd. Hun  strijdkreet was ,,Voor Uw en Onze Vrijheid,, wij kregen onze vrijheid  door hun onverzettelijkheid strijden de Tweede Wereldoorlog, maar zij  kregen dat ook maar niet in hun geliefde vaderland Polen. Dat duurde tot  de tachtiger jaren toen dat pas werkelijkheid werd om in alle vrijheid terug te keren.

Mijn  naam is Albert Bugaj en oudste zoon van George Bugaj oud-strijder van  de 1e Poolse Pantserdivisie. Ik heb deze website gemaakt als  nagedachtenis van deze moedige soldaten die vochten voor de vrijheid van  Europa in de Tweede Wereldoorlog, maar vooral ook om hun vaderland te  bevrijden van de Duitsers. Helaas besliste Roosevelt en Churchill in  Jalta, dat Stalin het voor het zeggen kreeg in Polen, Polen werd  verkwanselt. Zodoende keerden veel Poolse soldaten niet terug naar hun  geliefde Vaderland waar ze werden gezien als verraders die vochten met de geallieerden. velen keerden naar Nederland, België, Engeland, Frankrijk en zelfs overzee naar Nieuw Zeeland, Australië en Amerika om  daar een bestaan op te bouwen.

Mochten  er nog kinderen of kleinkinderen van Poolse veteranen van de 1e Poolse  Pantserdivisie onder leiding van Generaal Stanislaw Maczek zijn, die  een foto met gegevens van hun vader of overgrootvader in deze  Ere-Galerij  toegevoegd  willen zien, mail dan naar: webmaster@maczekpantsersoldaten.nl


Terug naar de inhoud