Krótki życiorys generała Maczka - Maczek Pantser Soldaten

1e Poolse Pantserdivisie
They fought for their and our freedom
Your Name
Ga naar de inhoud

Krótki życiorys generała Maczka

Stanisław Władysław Maczek urodził się 31 marca 1892 roku w miejscowości Szczerzec, niedaleko Lwowa, znajdującej się wtedy na terenie monarchii austrio-węgierskiej, jako syn prawnika.
 
Uczył się w Gimnazium, wypełnił obowiązek służby wojskowej jako oficer rezerwy i w latach 1910-1914 studiował na uniwersytecie we Lwowie.
 
Po wybuchu I-szej wojny światowej musiał zgłosić się w pułku strzelców tyrolskich, gdzie służył jako dowódca kompanii między innymi na frońcie włoskim.

W latach 1919 i 1920 dowodził szybkim akcjom swojej jednostki zmotoryzowanej w walkach przeciw ukraińskiej a później sowiecko-rosyjskiej armii. Po zakończeniu wojny okazało się, że jego trzej bracia, a w tym jego brat bliźniak, Franciszek, polegli.

To zmobilizowało go do wybrania wojskowej kariery w nowej polskiej armii. Jako utalentowany żołnierz z długim doświadczeniem bojowym, został w wieku 30 lat awansowany na podpułkownika i w latach 1924-1927 studiował w Wyższej Szkole Wojskowej.
 
W roku 1938 został komendanten 10-tej brygady kawalerii zmotoryzowanej, pierwszego całkowicie zmotoryzowanego oddziału Wojska Polskiego.
 
We wrześniu 1939 roku, podczas niemieckiego ataku na Polskę, walczyła jego brygada nieustannie przeciw trzem silniejszym niemieckim dywizjom w południowo-wschodniej części Polski.
 
Ponieważ jego żołnierze nosili czarne skórzane płaszcze i stawiali silny opór, byli nazywani przez Niemców “Czarna Brygada”.
 
Po tym jak wykorzystano wszystkie możliwości obrony, generał Maczek otrzymał rozkaz przedostania się z pozostałą jeszcze częścią brygady na Węgry.

W dniu 19 września 1939 roku, brygada przekroczyła granicę i została internowana przez Węgrów w fortach niedaleko Budapesztu.
 
Pułkownik Maczek wykorzystał szansę ucieczki i z wieloma swoimi żołnierzami udał się do Afryki Północnej a następnie do Francji, gdzie został awansowany na generała brygady.

W lutym 1940 roku został dowódcą polskiej lekkiej dywizji zmotoryzowanej powstałej z 10-tej brygady kawalerii pancernej.
 
Ze swoją jeszcze niezupełnie zorganizowaną brygadą stoczył bitwę z armią niemiecką na południowy-wschód od Paryża w czerwcu 1940 roku.
 
Z powodu braku paliwa i amunicji zmuszony był zaprzestać dalszej walki w okolicach Montbard.
 
W dniu 22 lipca 1940 roku skapitulowała armia francuska a Polacy otrzymali rozkaz zniszczenia swojej broni i przedostania się do Anglii aby stąd kontynuować walkę.

Generał Maczek przybył do Anglii po długiej podróży przez Marsylię i Algierię.
 
W Anglii nalegał on u polskiego ministra wojny, generała Władysława Sikorskiego, o utworzenie polskiej, silnej, zmotoryzowanej dywizji pancernej.
 
Jego starania zostały nagrodzone, kiedy w dniu 25 lutego 1942 roku, otrzymał oficjalny rozkaz zorganizowania Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej, pierwszej nowoczesnej jednostki w polskich siłach zbrojnych.

W sierpniu 1944 roku, po inwazji w Normandii, dywizja odegrała decydującą rolę w odcięciu drogi uciekającej Siódmej Armii niemieckiej w okolicach miejscowości Falaise.
 
Największym z wielu sukcesów generała Maczka było oswobodzenie Bredy, która dzięki jego ostrożnemu i taktycznemu postępowaniu nieuległa prawie wcale zniszczeniu. Za to otrzymał on w dniu 30 października 1944 roku honorowe obywatelstwo miasta Breda.

Od 6 kwietnia 1945 roku kontynuowano walkę i duża część prowicji Wschodniego Drenthe oraz Groningen zostały wyzwolone przez dywizję. Następnie dywizja kontynuowała walkę w kierunku północno-wschodnich Niemiec.
 
W dniu 3 maja 1945 roku, generał przyjął delegację miasta Wilhelmshaven składającą kapitulację dużego niemieckiego portu - siedziby marynarki wojennej.
 
Zaraz potem został generał Maczek mianowany na dowódcę Pierwszego Polskiego Korpusu w Szkocji i w dniu 20 maja 1945 roku przekazał dowództwo dywizji generałowi brygady, Klemensowi Rudnickiemu.

W stopniu generała dywizji został on mianowany we wrześniu 1945 roku na Naczelnego Dowódcę wszystkich Polskich Sił Zbrojnych znajdujących się w Wielkiej Brytanii.
 
W roku 1947, po demobilizacji, generał Maczek osiedlił się wraz z rodziną na stałe w Edynburgu, stolicy Szkocji.
 
Tutaj napisał swoje wspomnienia, które zostały wydane w formie książki pod tytułem “Od podwody do czołga”.
 
Dnia pierwszego listopada 1990 roku został awansowany na generała broni.

Generał Stanisław Władysław Maczek zmarł w dniu 11 grudnia 1992 roku w Edynburgu w wieku 102 lat.
 
Zgodnie z jego życzeniem został on pochowany wśród swoich żołnierzy na Polskim Wojskowym Cmentarzu Honorowym przy Ettensebaan w Bredzie.
 
Terug naar de inhoud